ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตามแนวถนนสมเด็จ-คำม่วง(ฝั่งซ้ายมือ) ตั้งแต่ปากทางถนนอาทิตย์ไปจนถึงโรงสีข้าวสมเด็จทวีผล บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 185 SAC
07/08/2564 08:30
07/08/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด