ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 3 แม่น้ำคู้ ฝั่งอ่างหนองปลาไหล
ดับไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี.เพื่อพาดสาย 115 เควี.
11/06/2564 08:00
11/06/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
083-5978027
นิสิต สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ