ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.ศรีบุญเรือง
ดับไฟปฏิบัติงานตามแผนงานจากหน้าเทศบาลจอมทองถึงหน้าร้่านอิสระเก่า
16/01/2562 08:00
16/01/2562 12:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
042-354-060,083-361-1464
พิพัฒน์ เนานิน
ลำดับดาวน์โหลด