ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ บ้านนายกแหวง ถึง ซ.วัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงสูง ตั้งแต่ บ้านนายกแหวง ถึง ซ.วัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (**จะดับ 2 วัน คือวันที่ 28 และ 30 ต.ค.2564**)
28/10/2564 07:30
28/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด