ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านซำเตย (หน้าคอกวัว) หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถึง SF.6 WGT09VS-07 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสา-รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง งาน คพจ.1 ไลน์ฟีดเดอร์ 9
09/02/2564 08:30
09/02/2564 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด