ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหมู่บ้านนันทกาญจน์ ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานย้ายแนวเสา ขนาด 9,12 ม. จำนวน 1,1 ต้น รื้อสายพาดสายแรงต่ำระยะทาง 60 ม. (4 เส้น)
25/01/2562 09:00
25/01/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด