ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนณรงค์วิถี(วงเวียนต้นโพธิ์-ร้านซาลาเปาคุณยาย)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
02/11/2564 09:00
02/11/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด