ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพฤกษา 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ให้หมู่บ้านตัดต้นไม้)
07/12/2564 09:00
07/12/2564 13:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง