ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยดอกรัก ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
20/05/2565 09:00
20/05/2565 12:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด