ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงบริเวณโค้งก่อนถึงก๋วยเตี๋ยวหน้ามน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงและแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้นหม้อแปลงบริเวณโค้งก่อนถึงก๋วยเตี๋ยวหน้ามน
26/12/2561 09:30
26/12/2561 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด