ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณกลาง ซอยราษฎร์พัฒนา 6 ม.1 ต.คอกกระบือ [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 kV จำนวน 1 ต้น ออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ
19/09/2564 08:00
19/09/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด