ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่ ซ.เรืองกูล ถึง แยกหน้าวัดม่วงค่อม ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ต้น DDE กีดขวางทางเข้าออกผู้ใช้ไฟ
11/08/2565 09:00
11/08/2565 15:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ