ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านโค้งรถไฟ ถึง บ้านเนินหาด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปักเสาไฟฟ้า เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อรองรับงานขยายผิวจราจรของแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี บริเวณบ้านเนินหาดถึงบ้านซับผาสุก ต.ศิลาทิพย์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกโค้งรถไฟ จนถึงบ้านเนินหาด รวมถึงกิจการของท่านด้วย ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
07/06/2564 08:30
07/06/2564 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง