ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเม็ก หมู่ที่3 และบ้านนาทัน หมูที่4 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
04/04/2563 09:00
04/04/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด