ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สวนรัชมังฯ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.หล่มสัก-บริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์(บ.เพชรดำ) ตามอนุมัติ น.3 กบล.(บธ.)2531 ลว.27 ต.ค. 2558
01/02/2562 09:00
01/02/2562 16:30
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
ธันวา เจียมกลิ่น