ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ถึง ฝั่งตรงข้ามปากทางสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ (แนวถนนเอกชัย - บางบอน ขาออก กทม. ฝั่งคลอง) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(พาดสายส่ง 115 kV)
21/07/2562 08:00
21/07/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด