ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 7 ข้างโรงเรียนโคกป่าแพง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบแรงต่ำซอย.ข้างโรงเรียน
27/02/2563 08:00
27/02/2563 16:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด