ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเปือยน้อย อ.บ้านไผ่
ปักเสาแรงสูง 14.30 เมตร(สายข้ามถนน)
15/05/2563 09:00
15/05/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0862245260
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ