ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณปากทาง บ.ไร่หลักขวัญ ถึง บ้านหนองแผ่นดิน หมู่ที่ 2 , 6 , 7 , 10 , 12 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 , 6 , 7 , 10 , 12 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15/02/2564 09:00
15/02/2564 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1บรีเวณที่ดับไฟ