ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระบบจำหน่ายแรงสูงฟีดเดอร์ 9 สถานีไฟฟ้าวังทอง บริเวณบ้านซำเตย หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถึง บ้านบ้านใหม่ดินทอง (หน้า รพ.สต.ดินทอง) หมู่ 11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จาก จุดปลดแคล้มป์บ้านซำเตย หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง ถึง อุปกรณ์ สวิทช์ใบมีดชั่วคราว รพ.สต.ดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง
25/09/2563 08:30
25/09/2563 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด