ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก SBR9S-18 ถึง SBR9S-02
ดับไฟเพื่อปักเสา 12 และติดตั้งหม้อแปลง30kva
27/04/2563 09:00
27/04/2563 15:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0825081264
คณิน เวียงเกตุ
ลำดับดาวน์โหลด
1ช่วงที่ไฟดับ
2ช่วงที่ไฟดับ