ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าแม่สายจนถึงใบมีดชั่วคราวจุดที่ 1บริเวณสี่แยกไฟแดงบายพาส (ฝั่งโรงบรรจุแก๊ส) (ทิศตะวันตก)
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์เมนต์ ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแม่สายจนถึงใบมีดชั่วคราวจุดที่ 1บริเวณสี่แยกไฟแดงบายพาส (ฝั่งโรงบรรจุแก๊ส) (ทิศตะวันตก) เพื่อรองรับระบบ 115 KV
*ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ วันที่ 7-13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น.
07/01/2562 09:00
13/01/2562 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด