ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.คำเนียม อ.กันทรารมย์
ดับไฟฟ้าปฏิบัติงานเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านมะกรูด-บ้านอีต้อม ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ ตามหมายเลขงาน P-TDD01.4-E-KTMCO.3003
27/03/2563 09:00
27/03/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
0445-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด