ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปูลู อ.หนองหาน
ดับไฟพาดสาย OHGW ระยะ 6 ช่วงเสา
15/10/2562 09:00
15/10/2562 17:00
กฟอ.หนองหาน
080-1862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด