ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปลาเข็ง บ้านก่อไหล่ บ้านผักขย่าใหญ่ บ้านปลาข่อ
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
08/12/2564 09:00
08/12/2564 12:00
กฟอ.โนนคูณ
045659057
ณัฐพล สุตะภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด