ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปล้อง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์แยกเข้าบ้านหนองปล้อง
28/01/2562 09:00
28/01/2562 16:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ