ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองแดงน้อย
1.รื้อถอนเสา 8 เมตร 16 ต้น
2.ย้ายระบบจะหน่ายแรงต่ำไปยังเสา 12.20 เมตร
12/07/2565 09:00
12/07/2565 16:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด