ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราว บ.หนองพันทา ถึง Diss ชั่วคราว บ.โนนแก้ว (อ.โซ่พิสัย)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
บ.โนนแก้ว,บ.โนนป่าบาก,บ.โนนแก้วน้อย,บ.ท่าคำรวม,บ.ท่าเจริญ,บ.สามหนอง,บ.ท่าคำมิด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม,โรงเรียนบ้านสามหนอง ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
27/05/2562 08:00
27/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด