ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด ถึงบริเวณหน้าบริษัท ไชโย โปรดักชั่นส์ จำกัด
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด ถึงบริเวณหน้าบริษัท ไชโย โปรดักชั่นส์ จำกัด (ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาออกกรุงเทพฯ) หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
03/12/2563 08:30
03/12/2563 17:30
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087525
อภิวัฒน์ ทองอำพล
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ