ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยดีเลิศฟาร์ม ม.7-8 ต.คลองนกกระทง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.7 ต.คลองนกกระทง(ปากทางดีเลิศฟาร์ม ถึง คลองประปา) อ.บางเลน จ.นครปฐม
10/02/2561 08:30
10/02/2561 16:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์