ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบึงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร
บริเวณบ้านบึงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพิไกร วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 และ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00.น
29/03/2561 09:00
29/03/2561 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761-399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์