ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่7 ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง , แรงต่ำ
14/01/2565 08:30
14/01/2565 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด