ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองเลิงนาเจริญ บ.ไทยเจริญ บ.ดอนปอ บ.สุขสำราญ บ.หนองหมู บ.สรรเสริญ บ.ม่วงมีชัย บ.ห้วยก้านเหลือง บ.ห้วยไม้ซอด ดับไฟสองช่วงเวลา08-00ถึง08.30 และ16.30-17.00 บ.นาโซ่ บ.เจริญรัตน์ บ.สมประสงค์ ดับไฟ 08.00-17.00น.
สับเปลียนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสาย เปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน และรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสู
28/01/2562 08:00
28/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด