ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยสะอาด บ.ศรีนาวา บ.นางวงสุ่ม
สับเปลี่ยนลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง
24/12/2561 08:00
24/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด