ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานคลองบางโพธิ์ถึงสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก (หลักสาม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง แนวถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน(ฝั่งขาเข้าบ้านแพ้ว) ตั้งแต่บริเวณสะพานคลองบางโพธิ์ถึงสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก (หลักสาม) พื้นที่หมู่ที่ 1,7,12 ตำบลหลักสาม และพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ตั้งแต่สะพานบางโพธิ์,ซอยฤษีดาบท,โครงการหมู่บ้านสไมล์แลนด์,แยกไฟแดงวัดราษฎร์ สำนักงานที่ดิน ,อาคารพาณิชย์ร้านกุ้งใหญ่,กิจทวีอะไหล่ยนต์,เฉลิมข้าวต้ม-บ้านตาลคาร์แคร์
2. ร้านทำท่อไอเสีย,อาชายนต์,เชียงผักสด-ราตรีหมูสด,อาคารพาณิชย์ปากทางเข้าวัดธรรม
3. อาคารพาณิชย์เชิงสะพานดำเนินสะดวก-คลินิคหมอพลอย หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม
4. ทางเท้าริมคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่สะพานหลักสามถึงสะพานวัดใหม่ราษฎร์นุกูล
22/05/2565 08:00
22/05/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220522