ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง ขยายถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
25/10/2562 09:00
25/10/2562 15:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
056-711244
อานนท์ ยาบัวพา
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสาร