ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกขามทะเลสอ ถึง บ้านพวงพยอม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ จะทำการดับไฟ สามแยกขามทะเลสอ ถึง บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จะทำการดับไฟตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในบริเวณของท่านดังกล่าว แต่หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
22/03/2563 08:30
22/03/2563 16:30
กฟอ.ขามทะเลสอ
044-465-808/044-397-201
ชาณุรัตน์ ศรีรัตนพงษ์
ลำดับดาวน์โหลด