ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.นาโป่ง บ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยโจ้ บ้านปากกอง บ้านสันหลวง บ้านหนองห้า บ้านห้วยโจ้ บ้านห้วยเกี๋ยง บ้านสันป่าจี้
ปักเสา ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ในไลน์แรงสูง สับเปลี่ยนอุปกรณ์
17/01/2565 08:00
17/01/2565 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด