ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสาวะถี ถึงบ้านลาดนาเพียง
จะทำงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ช่วงเวลาประมาณ 07.30 – 17.00 น. บริเวณที่ดับไฟ
- บ้านโนนกู่, บ้านสาวะถี, บ้านงิ้ว, บ้านโนนรัง, บ้านโนนตุ่น
- บ้านลาดนาเพียง, บ้านเฟี้ยฟาน
04/06/2563 07:30
04/06/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470013
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ