ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าบ้านหลุบหญ้าคา ถึง หมู่บ้านหลุบหญ้าคา
1. เวลา 09:00 น. – 12:00 น. บริเวณที่ดับไฟ ทางเข้า บ้านหลุบหญ้าคา, โรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนและแปรรูปสุกรขอนแก่น บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), หมื่นไม้งามรีสอร์ท ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี สยามเอ็นจิเนียริ่ง (บ้านกำนันตำบลดอนหัน)
2. เวลา 09:00 น. – 17:00 น. บริเวณที่ดับไฟ ถัดจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี สยามเอ็นจิเนียริ่ง (บ้านกำนันตำบลดอนหัน), วัดอรัญญาวาส, บ้านหลุบหญ้าคา
04/08/2563 09:00
04/08/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470-374
นัฐกานต์ เมฆวัน
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ