ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 13 ใต้ หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
ดำเนินการพาดสายใหม่และเพิ่มขนาดสายไฟ
06/09/2562 09:00
06/09/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0985641744
วชิรพงศ์ โพธิ์ธนรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผัง
2หนังสือประกาศ