ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนริมแม่น้ำ ม.1,2,3,4 ตำบลธรรมามูล
มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและมีเสถียรภาพ แก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด