ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลิเจีย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ดับไฟปฏิบัติงานตัดต้นไม้คร่อมแนวสายไฟวงจรVLA05
30/07/2562 09:00
30/07/2562 16:00
กฟอ.ทองผาภูมิ
0904421184
พัทธพงศ์ สุขพินิจ