ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่3 ตำบลบางเตย ฟิวส์ไลน์สะพานไม้
ดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณ ม.3 ตำบลบางเตย(ฟิวส์ไลน์สะพานไม้)
15/02/2561 08:00
15/02/2561 16:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038-130222 , 0890990038
ภูเบศ พงษ์ประสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ