ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.เวียงสระ
ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 4015 เวียงสระ-ฉวาง ตั้งแต่ หน้าปั๊มเชลล์ ห้วยแก้ว ซ.ลานนาค บ.เหนือคลอง บ.ห้วยทรายขาว บ.อ่าวมดลิ้น ถึง สี่แยกห้วยปริก ในการปฏิบัติงานครั้งนี้จำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันเวลาดังกล่าว
10/05/2565 09:00
10/05/2565 16:30
กฟจ.สุราษฎร์ธานี
077-361-110 / 077-361-124
ภาคภูมิ แก้วบ้านตรุด
ลำดับดาวน์โหลด