ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง รื้อถอนเสาแรงสูง ปักเสาใหม่ ขนาด 14.30 ม. และเปลี่ยนลูกถ้วย บริเวณบ้านม่วงไข่ ถึงบ้านผ้าขาว ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
14/11/2562 09:00
14/11/2562 16:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด