ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 ไลน์ ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.วังสะพุง จาก WUA02 - DIS A เวลา 09.00น-16.30น
12/03/2563 09:00
12/03/2563 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด