ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านชุมแสง,บ้านลุ่มญวณ,บ้านหัวกราย,บ้านควนค้อ,บ้านแก่งกระทิง,บ้านในช่อง,บ้านขอนขวาง ต.ทุ่งระยะ
บ้านชุมแสง,บ้านลุ่มญวณ,บ้านหัวกราย,บ้านควนค้อ,บ้านแก่งกระทิง,บ้านในช่อง,บ้านขอนขวาง ต.ทุ่งระยะ
12/02/2562 09:00
12/02/2562 17:00
กฟอ.สวี
077-557025
ชนัญธิดา หีดฤทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด