ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากซอย3 ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เนื่องด้วยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านป่างิ้วซอย3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ฉะนั้นตามวัน – เวลาดังกล่าว บริเวณ ที่อยู่อาศัย, สถานประกอบการ, กิจการหรือร้านค้าของท่าน จะไม่มีไฟฟ้าใช้ รวม 1 วัน
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด