ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนประชาอุทิศ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเส้นทางถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าหน้าหมู่ บ้านเฟื้องฟ้า ถึงบริเวณแยกศาลเจ้าพ่อตาคลีใหญ่ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวนี้
-ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บ้านเรือนร้านค้าบริเวณตั้งแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภวารีเคหะ ถนนหัสนัย(บางส่วน) ซอยร้านอาหารต้นคูณ สนามเทนนิสเทศบาลเมืองตาคลี ถนนสนามคลี ค่ายลูกเสือพระสังข์ ร้านยายเจี๊ยบ ชุมชนตาคลีใหญ่ศาลเจ้าพ่อตาคลีใหญ่ รุ่งฤทัยมินิมาร์ท โรงน้ำปลาทวีทรัพย์ชุมชนตาคลีใหญ่บางส่วนสวนสาธารณะสระทะเล
-ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศาลเจ้าหน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า รุ่งโรจน์การช่าง สหกรณ์การเกษตรตาคลี (สถานีบริการน้ำมัน) ซอยสุวรรณอาภรณ์ ซอยวิษณุกรรม ที่ทำการกำนันตำบลตาคลี หมู่บ้านทองประสิทธิ์ การประปาเทศบาลเมืองตาคลี ซอยทองอินทร์
23/04/2562 09:00
23/04/2562 17:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ23-25-30เมษายน62